Ինչ ենք մենք առաջարկում

Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի։
Ուսման վարձը՝ 250 000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) դրամ և փոփոխության չի ենթարկվում ուսումնառության ողջ ընթացքում։

Համալսարանը ունի հետևյալ մասնագիտությունները

Գործիքային կատարում
 • Ստեղնաշարային
 • Լարային
 • Փողային
 • Էստրադային
 • Ժողովրդական
 • Հարվածային
Վոկալ արվեստ
 • Ժողովրդական երգ
 • Դասական երգ
 • Էստրադային երգ
Պարարվեստ
 • Ժողովրդական պար
 • Դասական պար
 • Ժամանակակից պար
Դիզայն
 • Հագուստի մոդելավորում
 • Արդյունաբերական դիզայն
 • Ինտերիեր և էքստերիեր
 • Շինարարական դիզայն
 • Գրաֆիկական դիզայն
 • Լանդշաֆտային դիզայն

Երևանի մշակույթի համալսարան

Կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը, պետք է ծառայեն ազգի հոգևոր և նյութական արժեքների վերականգմանը, պահպանմանն ու զարգացմանը։

Հիմնադրման առաջին օրվանից բուհը իր առջև նպատակ է դրել, պատրաստել առաջադեմ, գիտելիքահեն, ժամանակակից հասարակության և տնտեսական պահանջներին համապատասխան մրցունակ, բարձորակ կրթված մասնագետներ։

Դասընթացներ

Գործիքային կատարում

 • Ստեղնաշարային
 • Լարային
 • Փողային
 • Էստրադային
 • Ժողովրդական
 • Հարվածային

Վոկալ արվեստ

 • Ժողովրդական երգ
 • Դասական երգ
 • Էստրադային երգ

Պարարվեստ

 • Ժողովրդական պար
 • Դասական պար
 • Ժամանակակից պար

Դիզայն

 • Հգուստի մոդելավորում
 • Արդյունաբերական դիզայն
 • Ինտերիեր և էքստերիեր
 • Շինարարական դիզաըն
 • Գրաֆիկական դիզայն
 • Լանդշաֆտային դիզայն

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

Կյուեղյան Տաթևիկ Սուրենի

Ռեկտոր

Շհոյան Սևադա Հրաչիկի

Դասախոս

Հարությունյան Արմեն Սերյոժայի

Ամբիոնի վարիչ

Հովհաննիսյան Կարինե Իշխանի

Դասախոս

Խեչումյան Անահիտ Ռաֆիկի

Ամբիոնի վարիչ

Ժամհարյան Նորայր Ռուբենի

Դասախոս

Պողոսյան Լյուդվիգ Գառնիկի

Դասախոս

Գալստյան Սամվել Ֆելիքսի

Դասախոս

Ղարիբյան Պետրոս Գառնիկի

Դասախոս

Աբովյան Նելլի Արմենի

Դասախոս

Բաբայան Վանուշ Պարույրի

Դասախոս